Werkplekonderzoek

Als werkgever of afdeling HRM weet u het belang van gezonde medewerkers. Een zieke medewerker betekent niet alleen een hoop kosten, maar het heeft ook invloed op de productiviteit. Het creëren van een gezonde werkomgeving is dan ook erg van belang. Ergotherapie Troost helpt u hierbij.

Een gezonde werkplek is meer dan alleen een goede zithouding. De werkzaamheden die iemand uitvoert en de omgeving waarin de werkzaamheden uitgevoerd worden hebben grote invloed op het wel of niet ontstaan van klachten. Het is daarom belangrijk om aan alle factoren aandacht te besteden.

Ergotherapie Troost is gespecialiseerd in de advisering van werkplekken. Door een analyse van de factoren die invloed hebben op een gezonde werkomgeving ontstaat er een specifiek en persoonlijk advies. Op deze manier kunnen klachten voorkomen worden, maar ook reeds aanwezige klachten verminderd worden.

Omdat iedere onderneming anders is heeft Ergotherapie Troost meerdere producten ontwikkeld. Op basis van de behoefte binnen uw bedrijf kan een passende offerte opgesteld worden.

Werkplekcheck (preventief advies)

Om snel de arbeidsomstandigheden van meerdere werknemers in kaart te brengen is een werkplekcheck een mogelijkheid. Hierbij wordt er direct, persoonlijk advies gegeven aan de medewerker over de werkplek en de werkhouding. De medewerker kan hier zelf direct mee aan de slag. Een werkplekcheck is ook geschikt als u (flex)werkplekken opnieuw wilt inrichten.

Scholing: ‘check je eigen werkplek’ (preventief advies)

In deze interactieve scholing leren uw medewerkers hoe ze zelf hun werkplek kunnen aanpassen zodat deze aansluit aan hun persoonlijke behoefte. Medewerkers leren welke factoren invloed hebben op het ontstaan van klachten en strategieën hoe ze deze factoren kunnen optimaliseren. Tevens leren ze wat een optimale werkhouding is en hoe zij deze zelf kunnen realiseren op hun werkplek. Dit is effectief bij gebruik van vaste werkplekken maar zeker ook bij het gebruik van flexplekken.

Periodieke werkplekcheck (preventief advies)

Het doel van een periodieke werkplekcheck is om medewerkers over een langere periode bewust te maken van hun arbeidsomstandigheden en de invloed die zij hier zelf op hebben. Hierbij wordt er, na een initiële werkplekcheck, periodiek een korte werkplekcheck gedaan om medewerkers opnieuw alert te maken omtrent de mogelijkheden en eventueel aanvullende adviezen te geven.

Individueel werkplekonderzoek (bij reeds aanwezige klachten)

Bij een individueel werkplekonderzoek vindt er een analyse plaats van de arbeidsomstandigheden van een enkele medewerker. Deze optie wordt voornamelijk gekozen bij een medewerker met (beginnende) klachten. Naast een analyse van de arbeidsomstandigheden vindt er ook een gesprek met de medewerker plaats waarbij ingegaan wordt op de lichamelijk klachten die deze ondervindt. Op deze wijze kan er specifiek advies gegeven worden gericht op het verminderen van de klachten. Na 6 tot 8 weken vindt er een evaluatie plaats waarbij eventueel aanvullende adviezen gegeven kunnen worden.

Alle producten worden aangepast aan de behoefte van uw bedrijf. Vraag een vrijblijvende offerte aan..