Wat is ergotherapie?

Door ziekte of ouderdom kunt u beperkt worden in het maken van bewegingen, het houden van overzicht en onderhouden van een goede energiebalans. Deze beperkingen leiden ertoe dat u dagelijkse activiteiten niet of moeilijker kan uitvoeren. Denk hierbij aan activiteiten als opstaan uit bed of stoel, het klaarmaken van een maaltijd of het uitvoeren van huishoudelijke taken of hobby’s.

Ergotherapie richt zich op dit soort activiteiten met als doel u in staat te stellen deze activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. Een ergotherapeut word o.a. ingeschakeld bij onderstaande klachten:

  • Verminderde mobiliteit
  • Verhoogd valrisico
  • Vermoeidheid
  • Pijnklachten
  • Verminderde kracht/bewegingsmogelijkheden in ledematen
  • Stijfheid
  • Slechtziendheid
  • Slechthorendheid
  • Verminderd geheugen
Wilt u weten wat ergotherapie voor u kan betekenen? Neem dan contact op.