Vergoeding

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Ergotherapie is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u ook zonder verwijzing een afspraak kunt maken bij Ergotherapie Troost. Ben u verzekerd bij CZ, Ohra of Delta Lloyd, dan is een verwijzing wel noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met uw (huis)arts.