Valpreventie

Iedere dag worden tientallen 65-plussers in het ziekenhuis opgenomen na een val, soms met ernstige gevolgen. Ergotherapie Troost richt zich op het voorkomen dat iemand valt. Door een valanalyse wordt precies duidelijk welke factoren invloed hebben op het valrisico. Op basis daarvan wordt er een advies en eventueel een behandeling opgesteld.

Wilt u weten of u een verhoogd valrisico heeft? Beantwoord dan de volgende vragen:

  1. Bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?
  2. Heeft u moeite met lopen of bewegen?
  3. Bent u bang om te vallen?

Is uw antwoord op 1 of meerdere vragen ‘ja’ dan is er mogelijk sprake van een verhoogd valrisico.
Maak hier een afspraak voor persoonlijk advies.

Ook het afnemen van een valanalyse met de bijbehorende advies en behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Meer informatie over de vergoeding vindt u hier.