Langer thuis wonen

Een veelgehoorde kreet ‘ouderen moeten langer thuis blijven wonen’. Door bezuinigen en veranderen in het zorglandschap worden ouderen minder snel opgenomen in een verpleeghuis. Thuis blijven wonen is soms de enige optie. De ergotherapeut speelt een grote rol bij het mogelijk maken hiervan. Door advies te geven over een veilige manier van handelen, woningaanpassingen en door aanvragen bij WMO en zorgverzekeraar te begeleiden helpt de ergotherapeut de cliënt de regie te behouden.