De dagelijkse activiteiten weer oppakken na een beroerte

Gepubliceerd op

Een beroerte heeft vaak grote impact voor het dagelijks leven. De gevolgen worden vaak pas zichtbaar na terugkeer uit het ziekenhuis. Denk hierbij aan zichtbare gevolgen, zoals het minder goed kunnen bewegen van de arm en onzichtbare gevolgen zoals moeite met overzicht houden en het op de juiste manier uitvoeren van een activiteit. U kunt hierdoor het gevoel krijgen de regie over uw leven kwijt te zijn. Een ergotherapeut kan u helpen deze regie te hervinden.

De ergotherapeut richt zich op de uitvoering van uw dagelijkse activiteiten. Dit kan zijn op het gebied van zelfverzorging, huishouden, werk en vrijetijdsbesteding. Een ergotherapeutische behandeling ziet er als volgt uit.

Tijdens het eerste gesprek wordt geïnventariseerd welke problemen u ervaart en welke activiteiten voor u belangrijk zijn. Vervolgens wordt er gekeken naar de uitvoering van de activiteiten en de omgeving waar deze plaats vinden. Op basis hiervan zal de ergotherapeut een behandeling starten. Het doel is om u in staat te stellen zelfstandig activiteiten uit te voeren zodat u zelf de regie kunt houden over uw leven.

Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden meer uren vanuit een aanvullende verzekering. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over ergotherapie na een beroerte, neem dan vrijblijvend contact op met Ergotherapie Troost.

Naar artikelen overzicht >